2017-01-30 00:05:49

Hi everyone! Good morninggggg🙋🙋💕 I miss #boyoo so much 😭❤ and of course you guys, my dear #boyooshippers 😳❤ I am coming home~~ tell the world tht I’m coming home🎶 Have a great day ahead✨ .. #boyoocouple #parkbogumnews #parkbogum #bogummy #bogum #박보검 #보검미 #보검 #blossomentertainment #kimyoojung #흥국생명라이프업종신보험 #hongraon #moonlightdrawnbyclouds #loveinthemoonlight …

자세히보기

2017-01-30 00:56:12

좋은 아침입니다. 즐거운 하루 되세요~ 🐙🐙🐙😍😍😍 #Repost @rippymu with @repostapp ・・・ #흥국생명라이프업종신보험 #kimyoojung # 金裕貞 좋은 아침입니다. 즐거운 하루 되세요~ 🐙🐙🐙😍😍😍 #Repost @rippymu with @repostapp ・・・ #흥국생명라이프업종신보험 #kimyoojung # 金裕貞 Source

2017-01-30 01:00:55

D-5 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ…🙆🙆🙆💕💕💕 First memory fan meeting. #Repost @kyo_gd0818 with @repostapp ・・・ ❤ ❤ ❤ @you_r_love . . #흥국생명라이프업종신보험 #Kimyoojung #金裕貞 D-5 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ…🙆🙆🙆💕💕💕 First memory fan meeting. #Repost @kyo_gd0818 with @repostapp ・・・ ❤ ❤ ❤ @you_r_love . . #흥국생명라이프업종신보험 #Kimyoojung #金裕貞 Source

2017-01-30 01:11:49

BoYoo Couple💕 Park Bo Gum – 4th February, Tokyo Fanmeeting Kim Yoo Jung – 4th February, Taipei Fanmeeting .. #boyoocouple #parkbogumnews #parkbogum #bogummy #bogum #박보검 #보검미 #보검 #blossomentertainment #kimyoojung #흥국생명라이프업종신보험 #hongraon #moonlightdrawnbyclouds #loveinthemoonlight #kbsworldtv #ohhappyday BoYoo Couple💕 Park Bo Gum – 4th February, Tokyo Fanmeeting Kim Yoo Jung – 4th …

자세히보기

2017-01-30 01:35:55

두근두근 콩닥콩닥~💕💕💕 #Repost @foxstar_jw with @repostapp ・・・ . 심쿵 💘 #구르미그린달빛 #홍라온 #흥국생명라이프업종신보험 #kimyoojung 金裕貞 두근두근 콩닥콩닥~💕💕💕 #Repost @foxstar_jw with @repostapp ・・・ . 심쿵 💘 #구르미그린달빛 #홍라온 #흥국생명라이프업종신보험 #kimyoojung 金裕貞 Source

2017-01-30 01:44:00

Love loves to love love. 🐙🐙🐙❤ #Repost @indahndah128 with @repostapp ・・・ Good morning🙆🙆have a great monday everyone,, don’t forget to smile,be happy and lets spread love💙💙 #kimyoojung #kimyoojungspreadlove #raonday #흥국생명라이프업종신보험 #金裕貞 Love loves to love love. 🐙🐙🐙❤ #Repost @indahndah128 with @repostapp ・・・ Good morning🙆🙆have a great monday everyone,, don’t forget …

자세히보기

2017-01-30 01:51:31

Good caption~ We love our baby girl and will protect her! We will be Yoo Jung's good fans to supper her and will not try to hurt any other actors or actresses. ❤❤❤ #Repost @tukiyaa0604 with @repostapp ・・・ 朴寶劍是一個非常善良的孩子 我誠心希望他的粉絲也可以做到跟他一樣善良,你們不希望寶劍受傷害,然而⋯我們也必須保護#흥국생명라이프업종신보험 ,今天無意聽到的話,就讓它隨風而去吧,因為我們也要當個善良的人。 #金裕貞 #흥국생명라이프업종신보험 #구르미그린달빛#kimyoojung Good caption~ We love our baby …

자세히보기

2017-01-30 01:56:46

KBS w에서 전편 연속 방송! 1회하고 있는데. 리모콘 빼앗김🤧#한번보라온 #우리집은83번 #박보검 #bogum #parkbogum #bogumpark #パクボゴム #朴宝剑 #樸寶劍 #보고미 #bogummy #moonlightdrawnbyclouds #loveinthemoonlight #구르미그린달빛 #雲畫的月光 #kimyoojung #흥국생명라이프업종신보험 KBS w에서 전편 연속 방송! 1회하고 있는데. 리모콘 빼앗김🤧#한번보라온 #우리집은83번 #박보검 #bogum #parkbogum #bogumpark #パクボゴム #朴宝剑 #樸寶劍 #보고미 #bogummy #moonlightdrawnbyclouds #loveinthemoonlight #구르미그린달빛 #雲畫的月光 #kimyoojung #흥국생명라이프업종신보험 …

자세히보기

2017-01-30 01:59:57

“Rất lâu rất lâu sau đó, tất cả lại trở về giống như rất lâu rất lâu trước đó, ai cũng không phải là ai của ai.” { Phấn hoa lầu xanh – Tào Đình } -Phiêm: Night light- #KimYooJung #YooJung #you_r_love #흥국생명라이프업종신보험 #eneo #pts #face #JungSangIn #KYJfan #JungIn #InJung …

자세히보기